• Środki i materiały wiertnicze do płuczki na bazie bentonitu lub polimerów.

Bentonit to osadowa skała ilasta, składająca się głównie z montmorylonitu. Przybiera barwę białą, żółtą lub inną. Wykazuje silne właściwości absorpcyjne. Znajduje zastosowanie jako środek oczyszczający i odbarwiający. Bentonit to jeden z najbardziej wszechstronnych materiałów. Wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu, stał się reprezentantem środków chemicznych do wiertnictwa.

Jedną z kluczowych właściwości jakie posiada bentonit jest pęcznienie pod wpływem wody. Im mniej kationów wielowartościowych znajduje się w wymiennym kompleksie minerałów ilastych, z których dany materiał się składa , tym łatwiej oddzielają się poszczególne pakiety i ił silniej pęcznieje.

Oferowany przez nas bentonit stosujemy w branżach: wiertniczej i budownictwie, przy czym ma zastosowanie także w innych gałęziach przemysłu. Na podstawie tego bentonitu wykonujemy płuczki do wierceń pionowych np. studni lub pomp ciepła, albo uszczelnienia przed naporem wody gruntowej.