• Zwroty, reklamacje i odstąpienie od umowy

W przypadku jakichkolwiek niezgodności otrzymanego towaru z dokonanym zamówieniem, otrzymania uszkodzonej przesyłki lub nieterminowej dostawy przez kuriera, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

Reklamacje rozpatrywane są do 30 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji:
a) jeśli wina leży po stronie właściciela strony www.rurystudzienne.pl.
b) jeśli wina leży po stronie firmy kurierskiej termin ten może się wydłużyć nawet do 40 dni roboczych.

Reklamacje prosimy przesyłać na adres e-mail: info@rurystudzienne.pl lub pocztą na adres firmy. Odpowiedzi będą odesłane tą samą drogą jaką została złożona reklamacja.

Po dokonaniu zakupów na w naszym sklepie, każdy Klient ma prawo skorzystać z odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wraz ze złożonym zamówieniem przesyłany jest formularz in blanco do wypełnienia w przypadku chęci dokonania zwrotu.

Jeżeli chcecie Państwo dokonać zwrotu to należy odesłać towar w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.

Nasz serwis jest w tym przypadku zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanych od Państwa środków niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonywany jest tym samym kanałem płatności przy opłatach online, natomiast przy zakupie za pobraniem - należność zwracana jest przelewem bankowym.

Zwrot należności dokonywany jest po zwrocie towaru i ocenie czy nie został uszkodzony tzn. czy jest w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym. Koszty zwrotu pokrywa zawsze Kupujący. Zaznaczamy, że koszty wysyłki nie są zwracane, a jedynie koszty towaru.