• sorbenty cieczy

Sorbent do stosowania bezpośrednio na zanieczyszczenie wycieków olejów, smarów, emulsji, farb i innych szkodliwych substancji. Dodatkowe funkcje pochłaniający substancje aktywne stosowane w rolnictwie. Filtruje wodę pitną, pochłaniania szkodliwe gazy i substancje promieniotwórcze, likwiduje zanieczyszczenia ropopochodne, wodne i neutralizuje kwaśne i leśne gleby.