• Rury filtrowe, filtracyjne ze szczelinami lub siatką studniarską, przez który wpływa woda do kolumny rur studziennych w celu jej pompowania pompą głębinową. Rury studzienne filtrowe (filtry szczelinowe) 110, 115, 125, 140, 160, 200, 250, 400 mm.

 

Rury filtrowe to rury z nacięciami szczelin na rurach. Szczeliny filtrujące powinny być nacięte w poprzek do rury, a nie wzdłuż ze względu na nie osłabianie ścian przed siłami bocznymi zgniatającymi. Rury studzienne filtrowe są co raz częściej skręcane na wyciętych gwintach. Poza rurami filtrowymi, a wierconą średnicą powinna być przestrzeń na żwir studzienny. Natomiast przy wierceniach w piaskach lub drobnych pyłach należy rury dodatkowo owinąć siatką studniarską odpowiednia do frakcji warstwy geologicznej.

Szczeliny w rurach filtrowych studziennych są od 0,5 mm do 4 mm, w zależności od gruntu i projektu geologicznego.