• Urządzenia do pomiaru głębokości lustra wody w studniach.

Świstawka to urządzenie do pomiaru (monitoringu) lustra wody w otworach geotechnicznych lub studziennych. Świstawka to urządzenia na taśmie mierniczej z czujnikiem który przy kontakcie z wodą wydaje sygnał dźwiękowy i świetlny. lub też starego typu gwiżdże przepuszczając powietrze przez gwizdek. W momencie usłyszenia sygnału należy odnotować wynik z taśmy mówiący o głębokości lustra wody.