• Urządzenia do pomiaru głębokości lustra wody w studniach.

Świstawka to urządzenie do pomiaru (monitoringu) lustra wody w otworach geotechnicznych lub studziennych. Świstawka to urządzenia na taśmie mierniczej z czujnikiem który przy kontakcie z wodą wydaje sygnał dźwiękowy i świetlny. lub też starego typu gwiżdże przepuszczając powietrze przez gwizdek. W momencie usłyszenia sygnału należy odnotować wynik z taśmy mówiący o głębokości lustra wody.

Świstawka – prosty sposób, żeby sprawdzić, jak głęboko jest woda

Aby zapewnić działanie studni głębinowej, niezbędne jest dokonanie odwiertu na taką głębokość, by móc bezpiecznie zanurzyć w wodzie pompę. Ponieważ jednak otwór studni jest wąski oraz bardzo głęboki – od kilkunastu do kilkudziesięciu, a nawet ponad stu metrów – niemożliwe jest zobaczenie lustra wody w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Do określenia głębokości, na której znajduje się woda (a później do monitorowania wysokości lustra) korzysta się zatem z miernika, którym jest świstawka.

Świstawka – brzęczący miernik, który warto mieć

Składa się ona z dwóch zasadniczych elementów – pierwszym jest czujnik elektroniczny, a drugim taśma, na której jest zaczepiony. Świstawka zostaje wpuszczona w otwór studni. Kiedy zetknie się z lustrem wody zamknięty zostaje obwód elektryczny, co umożliwia wygenerowanie sygnału optycznego (świecenie diody LED) oraz akustycznego (brzęczenie). W tym momencie wystarczy odczytać z taśmy na jaką głębokość została opuszczona sonda. Oferowane przez nas produkty umożliwiają pomiar na 30 m, 50 m lub nawet 100 m.