• Rury nadfiltrowe i podfiltrowe do zabudowy kolumny studziennej studni głębinowej. Rury studzienne 110, 115, 125, 140, 160, 200, 250, 400 mm

 

Rury pełne do studni służą zabezpieczeniu ścian odwiertu przed jego zaciśnięciem, a tym samym chronią pompę głębinową. Ściany rury studziennej powinny być grube w celu zapewnienia tej ochrony i nie podlegać zniekształceniu przy sile bocznej zgniatania. Rury studzienne są co raz częściej skręcane na wyciętych gwintach. Poza rurami studziennymi, a wierconą średnicą powinna być przestrzeń na żwir studzienny lub inne uszczelnienie.