• Regulamin

Właścicielem strony i sklepu on-line o adresie internetowym www.rurystudzienne.pl jest firma:

PETPOLONIA Małgorzata Koczot, Adam Toma Sp. Jawna
34-205 Stryszawa 178C, woj. Małopolskie,
NIP: 552-14-17-260.

Firma posługuje się również nazwą handlową PETPOLBUD o tym samym adresie.


Zasady zakupu

 1. Do zakupów w sklepie internetowym rurystudzienne.pl upoważnione są zarówno Firmy – Przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne nie posiadająca działalności gospodarczej.
 2. Warunkiem koniecznym przy zakupie jest podanie poprawnych danych adresowych, numeru telefonu i adresu e-mail w celu potwierdzenia realizacji zamówienia lub zgłoszenia dodatkowych pytań lub informacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 17:00.
 4. Dokonując zakupu w sklepie internetowym pod adresem www.rurystudzienne.pl Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji zamówienia dokonanego on-line.
 5. PETPOLONIA jako właściciel sklepu www.rurystudzienne.pl nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji dostawy przesyłki przez kuriera.

Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu on-line wyrażone są w PLN (złotych polskich).
 3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu on-line  zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Płatność

            Akceptowane formy płatności w sklepie internetowym www.rurystudzienne.pl:

 1. Płatność kartą kredytową przez system płatności Dotpay
 2. Płatność przelewem internetowym przez system płatności Dotpay
 3. Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie)
 4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Firmy
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia należność za towar będzie zwracana tą samą drogą jaką nastąpiła wpłata.

Wysyłka towaru

 1. Towar wysyłamy w ciągu 48 godz. (2 dni) roboczych od momentu zaksięgowania się pieniędzy na koncie.
  W przypadku dużych zamówień lub pojawiających się przerwach w dostawach od producentów, na które niestety nie mamy wpływu, termin dostawy zamówionych przez Klienta towarów może wynieść od 5 do 30 dni roboczych (licząc od momentu zaksięgowania zapłaty na naszym koncie). Ewentualne informacje o utrudnieniach z dostawą będą przekazywane drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail.
 2. Towar dostarczany jest kurierem DPD lub DHL w zależności od zamówionego towaru, jego ilości i gabarytów.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli firma kurierska nie będzie w stanie dostarczyć towaru zakupionego w sklepie on-line. Samochody obsługujące wybrane tereny w Polsce nie obsługują większych gabarytów przesyłek dlatego nie każdy towar może być przetransportowany – w takim przypadku będziemy wysyłać informację na podany w zamówieniu adres e-mail. 
 4. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówionego towaru w magazynie firmy PETPOLBUD: Kółko Rolnicze os. Madejczyki Górne, 34-205 Stryszawa

Polityka prywatności

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia  i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są i nie będą przekazywane, odsprzedawane  ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne są do realizacji umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego 
 5. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych  w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Firma PETPOLONIA Małgorzata Koczot, Adam Toma Sp.Jawna nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich klientów i współpracowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez nasz sklep bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Reklamacja i zwroty

 1. W przypadku jakichkolwiek niezgodności otrzymanego towaru z dokonanym zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 2. W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru spowodowanego przez firmę kurierską, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 3. W przypadku nieterminowej dostawy towaru przez firmę kurierską, Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 4. Reklamacje rozpatrywane są do 30 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji jeśli wina leży po stronie Firmy PETPOLONIA.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących dostawy przez firmę kurierską termin rozpatrzenia reklamacji może być dłuższy niż 30 dni roboczych, nie będzie on dłuższy jednak niż 40 dni roboczych.
 6. Reklamacje prosimy przesyłam na adres e-mail: info@rurystudzienne.pl lub pocztą na adres firmy
 7. Odpowiedz na reklamację będzie odesłana tą samą drogą jaką została złożona.
 8. Zwroty towarów są możliwe do 7 dni od daty otrzymania przesyłki.
 9. Zwroty powinny być ustalone z obsługą www.rurystudzienne.pl i zaakceptowane do zlecenia.
 10. Koszt zwrotu pokrywa Klient.
 11. Zwrot winien odbyć się firmą kurierską zgodnie z zachowaniem odpowiednich standardów dostawy lub osobiście.
 12. Przyjmowane są tylko towary w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym.

Postanowienia końcowe

 Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

 1. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na stronie www.rurystudzienne.pl
 3. Zawartość internetowego sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000r. Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.