• Rury do zabudowy lub budowy odwierconych inklinometrów pomiarowych ABS. Rury inklinometrów 70 mm

INKLINOMERT, czyli elektroniczne czujniki służące do określenia kąta wychylenia dowolnych obiektów lub górotworów. Stosujemy rury do inklinometrów ABS z prowadnikami dla wprowadzenia czujnika elektronicznego.

materiały do wykonania inklinometrów, rury inklinometryczne ABS, łączniki rur