• Odwierty punktów pomiarowych, badawczych i zapuszczenie rur do piezometrów pełnych oraz filtrowych. Rury do inklinometrów 75, 90, 110, 115 mm

Piezometry – strażnicy jakości wody głębinowej

Piezometr nazywany jest hydrogeologicznym otworem obserwacyjnym, którego głównym zadaniem jest monitorowanie poziomu i jakości wód gruntowych. Urządzenie ma postać otworu wiertniczego o średnicy wynoszącej maksymalnie 110 mm bez urządzeń pompujących. Z jego pomocą możemy wykonać pomiar poziomu zwierciadła swobodnego wody głębinowej w warstwie wodonośnej, zmierzyć jej temperaturę czy kierunek oraz prędkości filtracji. Piezometr pomaga również monitorować jakość wody i stopień jej zanieczyszczeń, co sprawia, że jest urządzeniem wręcz niezbędnym w czasie budowy studni głębinowej.

Rury i akcesoria do piezometrów

Jednym z rodzajów piezometrów jest tzw. piezometr otwarty. Składa się on z rury o niewielkiej średnicy zakończonej filtrem. Dopiero taka konstrukcja wpuszczana jest w otwór wiertniczy. Jak więc widzisz, do zainstalowania piezometru będziesz potrzebować kilku niezbędnych akcesoriów. Ich znalezienie nie stanowi jednak żadnego problemu. Doskonałej jakości rury filtrowe i pełne piezometrów, korki, zaślepki oraz denka czekają na Ciebie w asortymencie naszego sklepu!