• Korki do wkręcania do rur studziennych w celu zabezpieczenia przed dostępem.

Korek górny to nakrętka na rurę studzienną. Stosowane jest na etapie budowy studni i zabezpieczeniu przed dostępem osób trzecich lub innych nieczystości.