• Denka do nakręcania na rurę studzienną na jej dno. w celu nie zamulania otworu.

Denko dolne – krok przeciw zamulaniu dna

Jak w tradycyjnych studniach, tak i w studniach głębinowych oraz piezometrach występuje problem związany z pogarszaniem się w czasie jakości ich dna. Woda, przemieszczając się, przenosi drobiny piachu, których w końcu gromadzi się wystarczająco dużo, by zamulić dno studni, prowadząc do zmniejszenia jej wydajności. Jeśli chcesz realnie ograniczyć ten proces, zabezpiecz swoją studnię głębinową mechanicznie, stosując fizyczną blokadę – denko dolne. Dzięki takiemu rozwiązaniu od spodu nie dostanie się już nic.

Prosty sposób na ochronę studni - denko dolne

Już podczas opuszczania rur studziennych (czyli jeszcze na etapie budowy studni), denko odgrywa ważną rolę, chroniąc studnię przed zwiercinami. Na późniejszych etapach użytkowania będzie jednym z tych elementów, dzięki którym docierająca do pompy ilość drobin zostanie zminimalizowana, a zatem życie pompy – przedłużone. W efekcie denko dolne nie tylko poprawi jakość wydobywanej wody, ale również ułatwi proces czyszczenia dna studni oraz pozwoli Ci zaoszczędzić, redukując ilość koniecznych napraw.