• Polityka prywatności

  1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia  i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te s? poufne i nie bądź ujawniane osobom trzecim.
  3. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne są do realizacji umowy kupna i sprzedaży towarów i usług.
  4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego.
  5. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.