• Izolwell, kompaktonit, glinka do wykonywania uszczlenień studni, zapobiegania mieszania się wody powierzchniowej (np. rdzawki) z głębinową,

Bentonit pęczniejący nazywany też kompaktonitem, to najczęściej granulowana skała wapienna, która przy kontakcie z wodą zmienia się w glinkę pęczniejącą. Zwiększa swoją objętość wpychając się w wolne miejsca, szczeliny. W studniarstwie służy do wypełnienia przestrzeni pomiędzy rurą studzienną, a odwierconą średnicą otworu studziennego, tym samym ocinając dopływ wód powierzchniowych do głębinowych.