Głowica studzienna - jest to jeden z elementów studni głębinowych i powinna być stosowana w celu zabezpieczenia przed zalaniem studni wodami powierzchniowymi, roztopami śniegu oraz robactwem i drobnymi zwierzętami, które mogą dostać się do studni.

Każda głowica jest pasowana do rur studziennych i jej wymiary dostosowane są do średnicy zewnętrznej zapuszczonej do studni rury studziennej. Średnice rur studziennych i głowic: 110-115, 125, 140, 160, 180 oraz 200 mm.

W handlu są rodzaje głowic:
- wkładane do rury studziennej
- nakładane na rurę studzienną

Link do proponowanychc głowic: https://rurystudzienne.pl/glowice-studzienne-c15