• głowice studzienne

Głowica studzienna wykonana jest z różnego rodzaju materiału, może to być tworzywo PCV, guma lub stal. Przeznaczona jest do zamknięcia kolumny rur studziennych, w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się wód powierzchniowych lub innych organizmów żywych do studni.