• piezometry

Piezometr to wydrążony w ziemi otwór o niewielkiej średnicy służący do pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz z możliwością pomiaru temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji oraz z możliwością pobierania próbek wody (np. w celu badań chemicznych). Stosowany jest do kontroli wód podziemnych w ziemnych budowlach innych gałęziach budownictwa i geologii. Do piezometrów należy zastosować rury o określonej średnicy.

Rura filtrowa piezometru 75x4,0 długość 1.5 m
Produkt niedostępny / w sklepie już niebawem
Rura filtrowa piezometru 75x4,0 długość 1.0 m
Produkt niedostępny / w sklepie już niebawem
Rura filtrowa piezometru 90x4,0 długość 1.0 m
Produkt niedostępny / w sklepie już niebawem
Rura filtrowa piezometru 90x4,0 długość 1.5 m
Produkt niedostępny / w sklepie już niebawem
Rura pełna piezometru 90x4,0 długość 1.5 m
Rura pełna piezometru 90x4,0 długość 1.5 m
Produkt niedostępny / w sklepie już niebawem
Rura pełna piezometru 90x4,0 długość 1.0 m
Rura pełna piezometru 90x4,0 długość 1.0 m
Produkt niedostępny / w sklepie już niebawem
Rura pełna piezometru 75x4,0, długość 1.5 m
Rura pełna piezometru 75x4,0, długość 1.5 m
Produkt niedostępny / w sklepie już niebawem
Rura pełna piezometru 75x4,0, długość 1.0 m
Rura pełna piezometru 75x4,0, długość 1.0 m
Produkt niedostępny / w sklepie już niebawem