Przy wierceniu studni głębinowych zawsze powinno się wykonać (odwiercić) większy otwór o minimum 3-4 cm, w który zostaną zapuszczone rury pełne i rury filtrowe studzienne, a następnie cześć filtrowa zostanie obsypana żwirem. Taka operacja jest możlwa tylko przy wierceniu w skale lub glinie.