W celu poprawnego wykonania studni i unikięcia przecieków wód powierzchniowych do rur studziennych, zaleca się stosowanie oringów uszczelnijących gwinty lub kielichy wpustowe. Często w tych miejscach łączenia występują zacieki z wody powerzchniowej np. z żelazem lub manganem.
Oring to niewielki element, ale warty zastosowania ze względu na uniknięcie zabrudzenia, mętnienia studni i kosztownego w późniejszej fazie uzdatniania wody.

Link do oringów w zależności od średnicy rur studziennych - https://rurystudzienne.pl/category/?q=oring#top