Często wykonywane są studnie płytkie do 15 metrów przez osoby prywatne na działkach zestawami zakupionymi w internecie. Odbywa się to w ten sposób, że ze środka rury studziennej podbierany jest urobek, a sama rura zapuszczana jest wgłąb ziemi.

ZALETY:
- niska cena wykonania usługi,

WADY:
- drobny piasek będzie w rurze studniennej i później w instalacji,
- rura filtrowa owinięta siatką studniarską zostanie ściągnięta przez grunt w trakcie zapuszczania.