Polimer do studni głębinowych CERBIO EXTRA, to aktualnie jeden z najlepszych na rynku polimerów wiertniczych. Sprzedawany jest jako proszek i dodaje się go do wody, wykonując tym samym zawiesinę.

Kolor polimeru biało-szary do żółto-białeego, wartość pH – 5,5-6,5

 

Zalety polimeru przy stosowaniu w wiertnictwie na potrzeby studni głębinowych:

 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie niezależnie od mineralizacji wody,
 • polimer odporny na działanie soli metali jednowartościowych Na+, K+ i soli metali dwuwartościowych Ca²+, Mg²+,
 • tworzy roztwory koloidalne o dużej lepkości i o obniżonej filtracji,
 • Cerbio Extra wykazuje kompatybilność z innymi polimerami na rynku
 • bardzo dobre wynoszenie zwiercin i czyszczenia otworu
 • bardzo dobra urabialność przenoszona na wysoki postęp prac wiertniczych
 • po odwiercie studni całkowita kontrola stopnia i czasu rozkładu polimeru przy zastosowaniu odpowiednich dodatków,
 • polimer całkowicie naturalny, nietoksyczny i biodegradowalny
 • dzięki „łamanej strukturze” pozwala na bezawaryjne wykonanie otworu studni i maksymalne skrócenie czasu oczyszczenia ze zwiercin.
 • Cerbio Extra nie uszkadza strefy przyotworowej umożliwia dekolmatację strefy przystudziennej,
 • Cerbio Extra chroni przepuszczalność warstwy wodonośnej

 

Polimer Cerbio Extra sprzedawany jest w opakowaniach po 6 lub 25 kg.

Zastosowanie:
- możliwość mieszania z bentonitami typ Certix G Plus
- możliwość stosowania "solo" bez bentonitu.

Stosowanie ww. metod wg doświadczenia i uznania wiertacza.