Co to jest bentonit? Otóż, jak większość użytecznych surowców, ulokowany jest w złożach rosyjskich oraz amerykańskich; mniejsze, choć wciąż istotne źródła znajdują się w Karpatach. Ta ilasta skała osadowa pochodzenia wulkanicznego, o białożółtej barwie, jest istotnym materiałem, wykorzystywanym na szeroką skalę w wielu gałęziach gospodarki, a to ze względu na swoje własności. Bentonit jest bowiem silnie adsorpcyjny, co wskazuje na pochłaniające właściwości – tak wody, jak i zanieczyszczeń i przebarwień.

Bentonit – rozmaite formy

Kiedy ludzkość napotyka na twór natury o zbiorze szczególnych cech, zazwyczaj prędko znajduje sposoby, aby przetworzyć go w możliwie utylitarny sposób. Tak też w przypadku bentonitu – można nabyć go w formie glinki, proszku, czy kamyków; szczególnie jednak interesujący jest pod postacią odpowiedniej mieszanki chemicznej, granulatu oraz maty.

Czym jest mata bentonitowa? Sposób na uszczelnianie

Zasadniczą rolą maty bentonitowej jest stworzenie warstwy hydroizolacyjnej. Dzieje się to w praktycznie automatyczny sposób – w kontakcie z wodą bentonit wchłania ją, pęczniejąc. Przykładowo, bentonit sodowy może przyjąć wodę o masie równej kilkukrotności masy własnej. Dzięki temu drobne nieszczelności – tak powstałe podczas użytkowania instalacji, jak i jej budowy – zostają zatkane na dobre. Maty bentonitowe są potencjalnie bardzo trwałe – materiał ten istnieje od milionów lat i nic nie sugeruje, by nagle miał przestać. Ich skuteczność hydrauliczna, tj. zdolność do kontrolowania przepływu wody, a zatem – izolacji – odpowiada ekranowi iłowemu o miąższości 1 m, podczas gdy sama mata to jedynie kilka centymetrów grubości. Ponadto, łatwo ją położyć samemu i to w szerokim spektrum temperatur oraz na niemal dowolnej pogodzie.

Masę bentonitową często stosuje się – poza studniarstwem – na składowiskach odpadów, w tym jako geomembranę w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych. Ponadto pojawia się przy izolacji magazynów, zbiorników, czy wałów przeciwpowodziowych.

Co to jest bentonit płuczkowy? Czasowe lakowanie

Występuje w formie specjalnej mieszanki bentonitu z polimerami. Należy zmieszać go z wodą – uzyskany ten sposób roztwór, zwany płuczką wiertniczą, jest lepki i żelowaty. Skorzystaj z niego, jeśli chcesz połączyć czyszczenie narzędzi – wierteł i rur wiertniczych – z urobku wiertniczego (ziemi, odłamków i innych) z ich chłodzeniem, a ponadto – stabilizacją otworu wiertniczego. Działa jak płaszcz ochronny zarówno podczas odwiertów pionowych, jak i horyzontalnych – zależnie od konkretnego produktu. Po pewnym czasie dochodzi do jego biodegradacji.

Co to jest kompaktonit? Bentonit pęczniejący

Tę granulowaną skałę wapienną cechuje zdolność do zmiany swojej formy pod wpływem wody – z czysto stałej w gliniastą. Ponieważ dzieje się to przy adsorpcji wody, kompaktonit jednocześnie rośnie i wciska się w szczeliny. Tak powstała warstwa zapewnia skuteczną hydroizolację. Jest to bardzo użyteczne jeśli chcesz odseparować rurę studzienną od otaczających ją warstw geologicznych, w tym wód powierzchniowych – po prostu wypełnij przestrzeń między nimi kompaktonitem.