Przewierty sterowane wykonywane wykorzystują płuczkę wiertniczą tzn. Urobek z wykonywanego odwiertu transportowany jest na zewnątrz za pomocą płuczki, tworzonej z mieszaniny wody z bentonitem oraz z dodatkami polimeru.

Przewierty sterowane wykonywane są wiertnicami poziomymi, nazywanymi potocznie kretem. Usługi przewiertów bez wykopowych są bardzo popularne ponieważ, można przy pomocy nich przeprowadzić media pod działkami w tunelach nie uszkadzając i nie niszcząc widocznej infrastruktury, jak chodników, trawników, drzew, dróg i innych widocznych i zadbanych elementów małej i dużej architektury.

W większości przewiertów stosuje się nowoczesną technikę HDD (Horizontal Directional Drilling), która pozwala dokładnie poprowadzić nitkę do połączenia dwóch odległych punktów. Metody te wykorzystywane są do montażu rur osłonowych, przez które prowadzi się:
• sieci telekomunikacyjne i teletechniczne,
• sieci prowadzące energię elektryczną,
• instalacje gazowe, czy wodociągi.

Link do produktów: Bentonit i polimer do przewiertów sterowanych