• rury inklinometryczne ABS

Rury inklinometryczne typu ABS, posiadają wytłoczone na całej długości rury 4 rowki, służące do prowadzenia urządzenia mierniczego inklinometru lub dylatometru. Średnica rury fi 70 mm, sprzedawana jest w odcinkach 3 metrowych.